Bemutatkozás

A Lovagrendet 2001. nyarán alapítottuk, azzal a hittel és meggyőződéssel, hogy egy olyan jelentős történelmi múlttal rendelkező királyváros, mint Esztergom méltán „érdemli meg”, hogy benne tevékenykedjen egy kis csapat, melynek tagjai becsülik a magyar múltat, büszkén vallják, hogy a dicső múlt tisztelete nélkül jövője sem lehet egy nemzetnek.

Őszintén és erős hittel valljuk, hogy a jelenlegi, kiüresedett és kizárólag anyagi érdekek mentén körvonalazódó globális értékrend ellenpólusaként kötelességünk megőrizni és továbbadni gyermekeinknek és az utókornak a magyar hagyományokat, olyan értékeket, amelyekből kialakult, és amelyekből a mai napig, semmi mással össze nem hasonlíthatóan és össze nem téveszthetően táplálkozik, él a magyar kultúra.

Egyéb elsődlegesen kitűzött célunk, hogy az igaz magyar történelmet mutassuk be - a magyarok őstörténetétől, a honfoglalás korán át, a magyar lovagkorig, Szent László koráig - mindazoknak, akik érdeklődnek iránta.

Fontosnak tartjuk az egyes korok harci szokásainak bemutatása mellett eleink mindennapi tevékenységeit is (mesterségek, étkezési szokások, szórakozási szokások - zene és tánc - hitvilág) megmutatni és megtanítani az érdeklődő, főleg gyermekkorú közösségeknek.

Ezek mellett karitatív missziók felvállalásával is igyekszünk szolgálni a keresztény és lovagi erényeket.

Egyaránt fontosnak tartjuk és tiszteljük mind a magyarok ősi hitét, annak jelképeit, szokásait, mind a kereszténység felvételét követő időszak (lovagkor) keresztény hitét, szellemiségét, erkölcseit, s ennek tevékenységünkkel is szeretnénk megfelelni.

Elnevezésünk is - Aranysólyom Lovagrend - a mindkét hitvilág, hagyományrendszer iránt érzett tiszteletet hivatott kifejezni.